Ngôn ngữ hình thể - Nhân tướng - Phong thủy

Đăng ký sớm để được nhận bonus


ĐỌC VỊ VÀ PHÂN TÍCH TÂM LÝ KHÁCH HÀNG QUA NGÔN NGỮ HÌNH THỂ

Thông tin khóa học
Khai giảng: Gửi mail
Thời lượng: 1 buổi - (18h - 21h)
Địa điểm: 291 Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, TPHCM


NGÔN NGỮ HÌNH THỂ TRONG THUYẾT TRÌNH, HỘI HỌP, TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG

Thông tin khóa học
Khai giảng: Gửi mail
Thời lượng: 1 buổi
Địa điểm: 291 Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, TPHCM


NGÔN NGỮ HÌNH THỂ CHO LÃNH ĐẠO - XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

Thông tin khóa học
Khai giảng: Gửi mail
Thời lượng: 1 buổi
Địa điểm: 291 Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, TPHCM


NGÔN NGỮ HÌNH THỂ CHO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG

Thông tin khóa học
Khai giảng: Gửi mail
Thời lượng: 1 buổi
Địa điểm: 291 Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, TPHCM


NGÔN NGỮ HÌNH THỂ & NHÂN TƯỚNG TRONG TUYỂN DỤNG

Thông tin khóa học
Khai giảng: Gửi mail
Thời lượng: 1 buổi
Địa điểm: 33 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TP.HCM

Go to top