Quản trị doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ SỚM ĐỂ ĐƯƠC NHẬN BONUS

XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP

Thông tin khóa học
Khai giảng: Gửi mail
Thời lượng: 1 buổi - (18H - 21H)
Địa điểm: TPHCM


CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SỰ SỐNG CÒN CỦA DOANH NGHIỆP

Thông tin khóa học
Khai giảng: Gửi mail
Thời lượng: 1 buổi
Địa điểm: 291 Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, TPHCM


BÍ QUYẾT LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG

Thông tin khóa học
Khai giảng: Gửi mail
Thời lượng: 1 buổi
Địa điểm: 291 Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, TPHCM


QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Thông tin khóa học
Khai giảng: Gửi mail
Thời lượng: 1 buổi
Địa điểm: 291 Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, TPHCM


QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP

Thông tin khóa học
Khai giảng: Gửi mail
Thời lượng: 1 buổi
Địa điểm: TPHCM


QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Thông tin khóa học
Khai giảng: Gửi mail
Thời lượng: 1 buổi
Địa điểm: 291 Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, TPHCM


6 BƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG

Thông tin khóa học
Khai giảng: Gửi mail
Thời lượng: 1 buổi
Địa điểm: TPHCM

Go to top